wojsławice muzyka Historia lokalna

Muzyki Wojsławickie

O wielokulturowej tradycji Wojsławic przypominają budynki świątyń różnych wyznań – cerkiew, kościół oraz synagoga. Ślady dawnych Wojsławic można znaleźć nie tylko w ich murach i na starych fotografach. Można je również usłyszeć w opowieściach najstarszych mieszkańców, w śpiewanych przez nich pieśniach oraz w pieśniach ich żydowskich i prawosławnych sąsiadów.

Bazując na tym dziedzictwie, organizowaliśmy w 2007 roku we wnętrzach trzech świątyń festiwal „Muzyki Wojsławickie”. Festiwal rozpoczął się od koncertu tradycyjnych prawosławnych pieśni wielogłosowych w przestrzeni cerkwi otwartej tego dnia po raz pierwszy od wielu lat. W synagodze można było wysłuchać piosenek żydowskich, zaś na zakończenie festiwalu, w kościele katolickim odbył się koncert tradycyjnych polskich pieśni religijnych. Dodatkowo w domu kultury odbyła się „pograjka” przy wiejskiej muzyce, a w plenerze zabrzmiała muzyka średniowieczna. Ważną częścią festiwalu były warsztaty dla dzieci, podczas których poznawały wielokulturową przeszłość miejscowości m.in. poprzez piosenki w różnych językach i budowały z tej wiedzy swoją własną Legendę. W ramach imprez towarzyszących odbyły się spektakle teatralne, wystawa fotografii „Cmentarze pogranicza” i pokaz filmu o ich ratowaniu. W warsztatach muzycznych wzięło udział 60 osób, w tym 20 dzieci, koncerty przyciągały od 100 do 300 osób każdy.

redakcja@pk.org.pl