Archiwum Społeczne Ziemi Wojsławickiej Historia lokalna

Archiwum Społeczne Ziemi Wojsławickiej

Archiwum Społeczne Ziemi Wojsławickiej powstało jako uzupełnienie działalności Izby Tradycji i jest prowadzone przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Panorama Kultur we współpracy z Gminnym Centrum, Kultury, Sportu i Turystyki, a także innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym Gminy Wojsławice.

Archiwum Społeczne Ziemi Wojsławickiej działa w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA) zarządzanym przez Centrum Archiwizacji Społecznej. OSA jest narzędziem umożliwiającym tworzenie struktury archiwum, porządkowanie kolekcji, nadawanie sygnatur poszczególnym dokumentom. System umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów zgodne ze standardami Międzynarodowej Rady Archiwów.

Archiwum tworzą zbiory ikonograficzne, dokumenty, pamiątki rodzinne, fotografie eksponatów zgromadzonych na wystawie stałej Izby Tradycji, relacje historii mówionych. Zasób tworzy wielowątkową opowieść o przeszłości Wojsławic i życiu ich mieszkańców.

Archiwum powstało przy Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej, jednostce paramuzealnej prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach (powiat chełmski). Izba Tradycji działa w budynku dawnej synagogi, prezentuje wystawę stałą „Wojsławice Войславичі וואיסלאוויץ”  opowiadającą o wielokulturowej historii miasteczka, a także wystawy czasowe dotyczące różnych aspektów lokalnej historii.

Autorami scenariusza wystawy są Emil Majuk i Paulina Kowalczyk.
Autorem logotypu Archiwum Społecznego Ziemi Wojsławickiej jest Patryk Pawłowski.

Archiwum Społeczne Ziemi Wojsławickiej powstaje w ramach projektu „Development of a local social archive and exhibition: diverse memories of the Second World War and its consequences in the municipality of Wojslawice, Poland.” [Uruchomienie lokalnego archiwum społecznego i wystawy. Róznorodne wspomnienia o II wojnie światowej i jej konsekwencjach w gminie Wojsławice, Polska] dofinansowanego ze środków EVZ Stiftung w ramach programu Local.History.

architektura architektura drewniana archiwum-społeczne Białoruś Chełm chrześcijaństwo Czechy dom szewca Fawki domy podcieniowe edukacja evzfoundation głosy-kobiet historia-mówiona historia mówiona Holokaust internet izba-tradycji jagna-knittel Jakub Wędrowycz książka kuczka local.history Lubelszczyzna Lublin miasteczka Lubelszczyzny muzyka-tradycyjna muzyka tradycyjna oral history Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN pamięć pejzaż kulturowy pieśni pieśni-wielogłosowe polesie Polska prawosławie Stowarzyszenie Panorama Kultur powstało w 2003 roku Ukraina wielokulturowość wojsławice Wołyń wystawa z-lasu Ziemia Chełmska Żydzi

redaktor