Edukacja

Polesie Kolberga – Polesie dziś

Projekt  „Polesie Kolberga – Polesie dziś”, powołany do życia z okazji Roku Oskara Kolberga, realizowany był w 2014 roku. Działanie skupiało się na trzech elementach: badaniach terenowych połączonych z nauką śpiewu u lokalnych mistrzów, upowszechnianiu efektów badań i wprowadzeniu tradycyjnej muzyki Polesia w szerszy obieg muzyczny.


I. Badania terenowe i nauka u mistrzów śpiewu
: poszukiwanie i dokumentowanie tradycyjnych pieśni i opowieści na Polesiu ukraińskim i białoruskim (tereny opisywane przez Kolberga – tomy „Polesie-Białoruś” i „Wołyń”), nauka pieśni u najstarszych lokalnych mistrzów śpiewu. Działania realizowane we współpracy z badaczami z Ukrainy i Białorusi. 
II. Upowszechnianie: efekty badań były publikowane w internecie oraz pokazywane w formie prezentacji i ­koncertów z udziałem mistrzów z Ukrainy i ich uczniów. Opracowane i udostępnione zostały również nagrania z prywatnych archiwów uczestniczących w projekcie badaczy, zbierane przez 15 lat na wspomnianych wyżej terenach.  
III. Wprowadzanie muzyki tradycyjnej Polesia w szerszy obieg muzyczny i akademicki (nowe środowiska, nie tylko etnograficzne): przygotowano projekt z muzykami z nurtu free jazz oraz spotkanie ze studentami Kolegium „Artes Liberales”.  

Podczas dwóch wyjazdów – jeden na Ukrainę (Równe), jeden na Białoruś (Brześć, Mogilew), pytaliśmy o pieśni, które zapisał w tych stronach Oskar Kolberg. Nagrania opracowaliśmy, fragmenty publikujemy na niniejszej stronie w zakładkach wiosna, lato, jesień i pieśni różne, zima, liryka, opowieści, obrzędy rodzinne, wzbogacając poszczególne kategorie o materiały z wyjazdów z poprzednich lat.

https://www.youtube.com/embed/HMYv2NijtDw    
https://www.youtube.com/embed/f1HXzIs8IM4    

Odbyły się trzy koncerty/prezentacje:
 11 października 2014 – Koncert pt. „Pieśni wiosny, pieśni lata – Polesie Kolberga dziś  w wykonaniuzespołu Z Lasu oraz wiejskich mistrzów, wykonawców ze wsi Załawie na Ukrainie. Bielsk Podlaski – Muzeum W Bielsku Podlaskim, Ratusz, ul. Mickiewicza 45.
28 października 2014 – Koncert pt. „Oj borom borom. Poleskie improwizacje”, z udziałem Maniuchy Bikont, Ksawerego Wójcińskiego oraz artystów wideo. Warszawa – klub Pardon, To Tu, Plac Grzybowski 12/16.
30 listopada2014 – Koncert / prezentacja projektu: „Oj na hori sonejko. Pieśni i opowieści z Polesia”, Warszawa – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1

Koordynator projektu – Jagna Knittel
Opieka merytoryczna – Maniucha Bikont

Uczestnicy projektu – Oleksij Nahornyuk, Wolha Jemialjanczik, Vitali Michalczuk, Sergij Wusatyj, Julita Charytoniuk, Karolina Podrucka, Ewa Grochowska i zespół Z lasu.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

redaktor