Panorama Kultur – Europa mniej znana

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o kulturach europejskich, zwłaszcza Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, z uwzględnieniem kultur żyjących na tym terenie mniejszości narodowych oraz kultur terenów pogranicza.

KIM JESTEŚMY?CO ROBIMY?

Pieśni i Ludzie

Muzyka tradycyjna jest dziś w swym naturalnym, wiejskim środowisku zdegradowana, odrzucona; stopniowo wymiera wraz z ostatnim pokoleniem jej wykonawców. Jesteśmy ostatnimi, którzy jeszcze mogą ją spotkać w żywej postaci, mieć wpływ na jej rewaloryzację i zachowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ

„Wojsławice – Войславичі – וואיסלאוויץ”

Splecione wątki lokalnej historii

Czytaj więcej

Opowieść o pewnym domu...

Domy podcieniowe z Wojsławic są świadkami trudnej polsko-żydowskiej historii. Na północnym skraju zachodniej pierzei rynku wyróżnia się dom podcieniowy znany jako dom szewca Fawki. Budynek formalnie pełni rolę oficjalnej siedziby Stowarzyszenia Panorama Kultur, jednak nie jest użytkowany ze względu na zły stan techniczny.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pejzaż kulturowy

Wytwory ludzkiej cywilizacji, zabytki, wierzenia, muzyka, legendy, opowieści, przyroda… Wszystko to razem tworzy zachwycający kulturowy pejzaż. Nasze działania skupiają się na interpretacji krajobrazu kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Jeśli interesujesz się krajobrazem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej, masz pomysł na ciekawy projekt, piszesz o wielokulturowości lub masz zacięcie regionalisty, odezwij się! Może uda nam się zrobić coś dobrego!

Phone :

+48 600 951 361

Email :

redakcja@pk.org.pl

Address :

ul. Rynek 59
22-120 Wojsławice

Projekty zrealizowane

Zobacz publikacje wydane przez Panoramę Kultur