кракен зеркалокракен зеркало blacksprut blacksprut
Edukacja

Śladami Żydów na Lubelszczyźnie

 „Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” to projekt społeczno-edukacyjny, który ma na celu zbadanie, udokumentowanie i przybliżenie mieszkańcom miasteczek Lubelszczyzny wielokulturowego dziedzictwa ich miejscowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieje zamieszkujących miasteczka społeczności żydowskich.


Pamięć o wielokulturowym dziedzictwie i tradycji odchodzi obecnie wraz z najstarszymi mieszkańcami i niszczejącymi zabytkami. Przez ponad 50 lat komunizmu w Polsce obecność Żydów w tym kraju zacierała się, lub była zacierana. Zabytki kultury żydowskiej są w  złym stanie, co wynika w dużej mierze z braku edukacji.


W ramach programu jest  badana i opisywana historia i dziedzictwo kulturowe Żydów w 100 miastach i miasteczkach Lubelszczyzny. Zebrane informacje są upowszechniane za pośrednictwem publikacji internetowych, publikacji książkowej i cyklu działań edukacyjnych.

Projekt adresowany jest do nauczycieli i animatorów kultury, dla których zrealizowane zostały  3 seminaria szkoleniowe (I edycjaII edycjaIII edycja) oraz uczniów z 13 szkół, którzy uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych i lekcjach pokazowych.

Efektem projektu jest opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych oraz przewodnika książkowego
„Śladami Żydów. Lubelszczyzna”
.


Niestety, w przewodniku nie ustrzegliśmy się przed poważnym błędem merytorycznym w opisie historii miejscowości Uchanie, co opisane zostało szczegółowo w Sprostowaniu.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Panorama Kultur w partnerstwie z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina, Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS.

Materiały zebrane w ramach projektu są prezentowane na stronach www.sztetl.org.pl oraz leksykon.teatrnn.pl.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2010 roku i trwał do końca roku 2011.

redaktor