кракен зеркалокракен зеркало blacksprut blacksprut
Muzyka tradycyjna

Ukraina Archaiczna i Współczesna. Pieśni i ludzie

Wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym Polesia i lokalną muzykę tradycyjną, chcemy udostępnić szerokim kręgom odbiorców w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Celem projektów z tym związanych było nawiązanie współpracy polsko-ukraińskiej i przekazanie doświadczeń polskich w dziedzinie animowania życia kulturalnego na podstawie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Projekty opierały się na wspólnych działaniach na rzecz rewaloryzacji i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego rejonów przygranicznych związanego przede wszystkim z tradycyjną muzyką wiejską, zarówno w jej własnym, lokalnym środowisku, jak i wśród szerokich kręgów odbiorców kultury w Polsce na Ukrainie i Białorusi.

Wspieramy artystów, którzy zajmują się nobilitacją muzyki tradycyjnej do rangi wydarzeń artystycznych, podtrzymujemy wymianę doświadczeń w tego typu działaniach między partnerami – polskim, ukraińskim i białoruskim. Efektem zrealizowanych do tej pory projektów był cykl wspólnych (polsko-ukraińskich i polsko-ukraińsko-białoruskich) ekspedycji folklorystycznych na Polesiu, długie godziny zebranych nagrań, 3 filmy dokumentalne: „Takich pieśni sobie szukam”, „Wieś Swarycewycze” i „Olmany” w reżyserii Jagny Knittel, oraz spektakl teatralny w reżyserii Przemysława Wasilkowskiego.

redaktor