latający uniwersytet historii mówionej Edukacja

Latający Uniwersytet Historii Mówionej

Projekt realizuje Grupa Mowa Żywa, nieformalna grupa działającą we Włodawie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, działająca pod formalnymi auspicjami Stowarzyszenia Panorama Kultur w ramach projektu partnerskiego. 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Aleksandra Zińczuk

Celem projektu było stworzenie nieformalnej szkoły oral history i art communities we Włodawie, która włączałaby w badania terenowe młodzież z innych części kraju z mniejszych miejscowości, a w przyszłości stworzyłaby grupę działającą poza obszarami regionu, a na nawet kraju. Ideą było wykształcenie przestrzeni w sieci na dalsze tego rodzaju badania regionu i małych miasteczek.

Uczestnikami projektu była młodzież ponadgimnazjalna z Włodawy i regionu (Dołohobrody, Hola, Kaplonosy, Suszno, Dorohusk i in.), w wieku 16–18 lat.

Główną ideą było stworzenie innowacyjnej ścieżki nauczania dla młodych ludzi o historii swojego miejsca zamieszkania przez użycie metody oral history, researchu oraz twórczego przetworzenia zgromadzonych dokumentów. Pomysł zrodził się z potrzeby wzmocnienia edukacji pozaformalnej i propozycji stworzenia miejsca, gdzie młodzież mogłaby nabywać nowych kompetencji społecznych i praktycznych umiejętności w użyciu nowoczesnych mediów. Wbrew pozorom najnowsze badania wykazują, że młodzież nie potrafi odnaleźć się w gąszczu internetowych nowinek i nie potrafi samodzielnie oraz kreatywnie posługiwać się ogólnodostępnymi technologiami. Szczególnie wykluczeni są pod tym względem uczniowie z biedniejszych rejonów wschodniej Polski i małych miasteczek bez infrastruktury. Chcieliśmy zachęcić młodzież do poznawania swojego miejsca zamieszkania w sposób innowacyjny, który pomoże zrozumieć im wartość przestrzeni, w której żyją oraz możliwość rozwijania się w aktywnych działaniach na rzecz popularyzowania swojego regionu. Wątkiem wyjściowym dla ich poszukiwań była wielowątkowa etnicznie przeszłość polsko-ukraińsko-białoruskiego pogranicza. Młodzież swoją pracę zakończyła multimedialną instalacją w przestrzeni miasta i w sieci. Stworzyła zatem własną narrację oraz diagnozę własnych miejsc w oparciu o zebrane materiały oraz wspólnie wypracowane opowieści multimedialne (wraz ze specjalistami i innymi rówieśnikami).

Wywiad z koordynatorką projektu>>>

Blog Grupy Mowa Żywa: http://oralhistory.blog.pl/

Blog prowadzony przez uczestników projektu: http://podzielhistorie.blog.pl

Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach regionalnego programu Równać Szanse operowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

redaktor