кракен зеркалокракен зеркало blacksprut blacksprut
latający uniwersytet historii mówionej Edukacja

Latający Uniwersytet Historii Mówionej

Projekt realizuje Grupa Mowa Żywa, nieformalna grupa działającą we Włodawie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, działająca pod formalnymi auspicjami Stowarzyszenia Panorama Kultur w ramach projektu partnerskiego. 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Aleksandra Zińczuk

Celem projektu było stworzenie nieformalnej szkoły oral history i art communities we Włodawie, która włączałaby w badania terenowe młodzież z innych części kraju z mniejszych miejscowości, a w przyszłości stworzyłaby grupę działającą poza obszarami regionu, a na nawet kraju. Ideą było wykształcenie przestrzeni w sieci na dalsze tego rodzaju badania regionu i małych miasteczek.

Uczestnikami projektu była młodzież ponadgimnazjalna z Włodawy i regionu (Dołohobrody, Hola, Kaplonosy, Suszno, Dorohusk i in.), w wieku 16–18 lat.

Główną ideą było stworzenie innowacyjnej ścieżki nauczania dla młodych ludzi o historii swojego miejsca zamieszkania przez użycie metody oral history, researchu oraz twórczego przetworzenia zgromadzonych dokumentów. Pomysł zrodził się z potrzeby wzmocnienia edukacji pozaformalnej i propozycji stworzenia miejsca, gdzie młodzież mogłaby nabywać nowych kompetencji społecznych i praktycznych umiejętności w użyciu nowoczesnych mediów. Wbrew pozorom najnowsze badania wykazują, że młodzież nie potrafi odnaleźć się w gąszczu internetowych nowinek i nie potrafi samodzielnie oraz kreatywnie posługiwać się ogólnodostępnymi technologiami. Szczególnie wykluczeni są pod tym względem uczniowie z biedniejszych rejonów wschodniej Polski i małych miasteczek bez infrastruktury. Chcieliśmy zachęcić młodzież do poznawania swojego miejsca zamieszkania w sposób innowacyjny, który pomoże zrozumieć im wartość przestrzeni, w której żyją oraz możliwość rozwijania się w aktywnych działaniach na rzecz popularyzowania swojego regionu. Wątkiem wyjściowym dla ich poszukiwań była wielowątkowa etnicznie przeszłość polsko-ukraińsko-białoruskiego pogranicza. Młodzież swoją pracę zakończyła multimedialną instalacją w przestrzeni miasta i w sieci. Stworzyła zatem własną narrację oraz diagnozę własnych miejsc w oparciu o zebrane materiały oraz wspólnie wypracowane opowieści multimedialne (wraz ze specjalistami i innymi rówieśnikami).

Wywiad z koordynatorką projektu>>>

Blog Grupy Mowa Żywa: http://oralhistory.blog.pl/

Blog prowadzony przez uczestników projektu: http://podzielhistorie.blog.pl

Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach regionalnego programu Równać Szanse operowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

redaktor